ZAREJESTRUJ
ZAREJESTRUJ SIĘ
LOGOWANIE
Instalacje elektryczne
ROZDZIELNICE I OBUDOWY.
Laser
Ślusarnia
Malowanie proszkowe
Projektowanie
Grzałki elektryczne
ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Poniższe zastrzeżenia prawne dotyczą strony internetowej firmy Elektrotermia Sp. z o.o. pod adresem elektrotermia.com.pl. Zwracamy się z prośba zapoznanie się z poniższymi warunkami.

Wykorzystanie strony internetowej
Informacje zawarte na stronie nie stanowią usług doradczych. Podejmowane w oparciu o nie decyzje stanowią ryzyko osób posługujących się nimi.
Elektrotermia dokłada wszelkich starań, aby dostarczać informacje dokładne, kompletne i aktualne, uzyskuje je ze źródeł ocenianych jako wiarygodne. Mimo to  nie ponosimy odpowiedzialności wyraźnej lub domniemanej, że informacje te będą dokładne, kompletne i aktualne.
Elektrotermia kontroluje i zarządza stroną internetową z terenu Polski stąd też nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy związane z dostępnością informacji na niej zawartej w innych lokalizacjach. Jeśli korzystasz ze tej strony internetowej w innej lokalizacji jesteś odpowiedzialny za zgodność z obowiązującym prawem lokalnym.
Elektrotermia nie gwarantuje, iż strona będzie działała bez jakichkolwiek błędów czy problemów technicznych.
Zabronione jest korzystanie ze strony internetowej w sposób utrudniający pracę pozostałych użytkowników Internetu, bądź w sposób, który może zagrozić funkcjonalności tej strony czy też wpłynąć na treści zawarte na stronie czy też dostępne poprzez nią.

Informacje, produkty i usługi firm trzecich
Elektrotermia nie wspiera w żaden sposób produktów czy usług podmiotów trzecich, do których linki znajdują się na stronie internetowej www. elektrotermia.com.pl. Wykorzystanie i ryzyko związane z wykorzystaniem tych linków leżą po stronie odwiedzających stronę internetową. Elektrotermia nie odpowiada za zawartość czy działanie stron podmiotów trzecich. Nie weryfikowalismy poprawności przedstawianych na tych stronach treści, ich dokładności, wiarygodności i kompletności.

Własność intelektualna
Elektrotermia bądź inny uprawniony właściciel posiada wszelkie prawa (włączając prawa autorskie, znaki towarowe, patenty i własność intelektualną) związane z treściami przedstawianymi na i poprzez stronę (włączając teksty, grafikę i loga). Niedozwolone jest kopiowanie, zapisywanie, publikowanie, dystrybuowanie czy reprodukcja informacji zawartych na stronach Elektrotermii bez uprzedniej, pisemnej zgody a wyjątkiem jest drukowania czy zachowywanie tych treści do użytku prywatnego.

Komunikacja On Line
Informacje przesyłane do Elektrotermii drogą e-mail mogą nie być bezpieczne.  Sugeruje się, aby wszelkie informacje poufne nie były przesyłane do firmy drogą e-mail. Jeśli mimo wszystko zdecydujesz się na przesłanie danych mailem akceptujesz ryzyko związane z działaniami podmiotów trzecich, które mogą przechwycić, wykorzystać bądź zmodyfikować twoje informacje.

Wyłączenie odpowiedzialności
Ani Elektrotermia ani żaden z podmiotów występujących w jego imieniu lub będący podwykonawcą nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, celowe czy incydentalne, wynikłe bądź karne rodzaje szkód, włączając w to utratę korzyści wynikłą między innymi w związku z: (i) uszkodzeniem związanym z działaniem wirusów czy innych dysfunkcji sprzętu bądź oprogramowania, wynikłych z korzystania ze strony internetowej, (ii) uszkodzeniem informacji dostępnych na stronie bądź przez stronę internetową, (iii) przechwyceniem, modyfikacją informacji przesyłanych do Elektrotermii, (iv) funkcjonowaniem bądź brakiem dostępu do strony internetowej, (v) nieprawidłowym wykorzystaniem strony internetowej, (vi) utratę danych, (vii) zapisywanie bądź wykorzystanie aplikacji udostępnionych za pomocą strony internetowej, lub (viii) reklamacji podmiotów trzecich związanych z wykorzystywaniem strony internetowej.
Wyłączenie odpowiedzialności dotyczy również kadry zarządzającej i pracowników firmy Elektrotermia.

Obowiązujące prawo
Poniższa strona oraz dotyczące jej zastrzeżenia prawne są zarządzane zgodnie z obowiązującym prawem polskim. Wszystkie spory wynikłe w związku z powyższym powinny być rozstrzygane przed sądem polskim.


Wprowadzanie zmian
Elektrotermia zastrzega sobie prawo do zmiany informacji zawartych na stronach internetowych, włączając w to treść Zastrzeżeń prawnych. Informacje takie mogą być zmienione w dowolnym momencie i nie wymagają odrębnego powiadamiania o tym odbiorców. Dlatego też wskazane jest każdorazowe zapoznawanie się z informacjami umieszczonymi na stronach oraz samymi Zastrzeżeniami Prawnymi.