ZAREJESTRUJ
ZAREJESTRUJ SIĘ
LOGOWANIE
Instalacje elektryczne
ROZDZIELNICE I OBUDOWY
Laser
Ślusarnia
Malowanie proszkowe
Projektowanie
Grzałki elektryczne
Systemy inteligentnego budynku

Systemy inteligentnego budynku

Systemy inteligentnego budynku również w domach jedno i wielorodzinnych

Opinia, że systemy inteligentnego budynku (BMS – ang. Building Management System), znajdują zastosowanie wyłącznie w dużych obiektach budowlanych, biurach i budynkach użyteczności publicznej, jest nieprawdziwa. Wiele nowoczesnych rozwiązań sprawdza się bowiem w domach jedno- i wielorodzinnych.

System inteligentnego budynku może nadzorować wiele urządzeń i instalacji, które działają w naszym domu. Dlatego też warto rozważyć możliwość integracji sterowania ogrzewaniem, oświetleniem wewnętrznym i zewnętrznym itp. Uwzględnia się przy tym liczbę osób w pomieszczeniach oraz natężenie światła zewnętrznego. Nowoczesne technologie sterowania pozwalają na nadzorowanie i ujednolicanie pracy urządzeń audio-wizualnych (w tym wideofonów), systemów ochrony przeciwpożarowej oraz sterowania wentylacją, klimatyzacją i filtracją w oparciu o parametry jakości powietrza tj. zawartości dwutlenku węgla i wilgotności. Komfort użytkowania naszego domu z pewnością poprawi możliwość nadrzędnego sterowania roletami czy też żaluzjami.

Dla domowników istotną rolę odgrywają funkcje związane z zapewnieniem bezpieczeństwa. Wszystkie zagrożenia są bowiem wykrywane automatycznie. System inicjuje odpowiednie środki zaradcze. Istotną rolę odgrywa możliwość automatycznego wyłączania zdefiniowanych odbiorników, takich jak żelazko czy też kuchenka, po opuszczeniu budynku lub po określonym czasie. W nowoczesnych systemach automatyki budynkowej przewiduje się również monitoring wejść oraz archiwizowanie obrazów z kamer. Domownicy informowani są przy wyjściu o niezamkniętych oknach, które mogą być automatycznie zamykane za pomocą siłowników.

Warto również zwrócić uwagę na oszczędności energii elektrycznej i cieplnej, jakie zyskuje się dzięki systemom budynku inteligentnego. Chodzi w głównej mierze o odpowiednie sterowanie ogrzewaniem i klimatyzacją. W jaki sposób? Przede wszystkim poprzez podział domu na strefy grzewcze. W każdej z nich temperatura jest sterowana oddzielnie. Nocą jesteśmy bowiem w sypialni a w ciągu dnia w salonie, jadalni kuchni lub gabinecie. Dlatego w pomieszczeniach, w których nie przebywamy, system w sposób automatyczny obniży temperaturę o kilka stopni Celsjusza. Praktycy podkreślają, że niejednokrotnie wzrost kosztów utrzymania domu w dużej mierze wynika ze zbędnego ogrzewania pomieszczeń. Zwróćmy uwagę, że obniżenie temperatury grzania o 1ºC pozwoli nam na uzyskanie oszczędności w ogrzewaniu, wynoszące około 6%. Jeżeli w naszym domu korzystamy z klimatyzacji, oszczędności mogą być jeszcze większe.

Ważne są kwestie związane z komfortem i estetyką. Przy wyborze panelu sterującego można dopasować wygląd ekranu, wygaszacza, koloru przycisków, napisów czy też tła do indywidualnych upodobań lub stylistyki pomieszczenia. Do panelu sterującego wgrać można obrazki, ikony a nawet wprowadzić własne nazewnictwo odbiorników. Większość stacji operatorskich komunikuje się z systemem za pomocą sieci Ethernet. Oprogramowanie stacji pracuje najczęściej w środowisku systemu operacyjnego Microsoft Windows. Nie mniej istotne są funkcje związane z uprawnieniami i zabezpieczeniami, które pozwalają na korzystanie z systemu tylko przez upoważnione osoby.

Nowoczesne systemy budynku inteligentnego swoją skuteczność zawdzięczają ujednoliconym protokołom transmisji danych. Dobrym sposobem na połączenie poszczególnych elementów systemu jest interfejs KNX/EIB (Europejska Magistrala Instalacyjna). To system elektroinstalacyjny, zaprojektowany przez czołowych europejskich producentów. Można powiedzieć, że KNX/EIB jest „układem nerwowym” obiektu budowlanego, który łączy w sobie urządzenia odpowiedzialne za realizowanie funkcji związanych z zarządzaniem budynkiem. Magistrala pozwala na łączenie nowoczesnych urządzeń sterowania i nadzoru, niezależnie od wielkości budynku. Firma Elektrotermia wdrażając systemy budynku inteligentnego w domach jedno- i wielorodzinnych bazuje właśnie na tym standardzie.

Systemy budynku inteligentnego sprawdzą się także w obiektach już istniejących, gdzie funkcjonują tradycyjne instalacje. Co ciekawe w takim przypadku można użyć istniejących już elementów instalacyjnych.