ZAREJESTRUJ
ZAREJESTRUJ SIĘ
LOGOWANIE
Rozdzielnice elektryczne
Instalacje elektryczne
Laser
Ślusarnia
Malowanie proszkowe
Ogrzewanie i klimatyzacja
Projektowanie
Grzałki elektryczne
BADANIA I ROZWÓJ

Badania i rozwój

 

Przedsiębiorstwo ELEKTROTERMIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa otrzymało dofinansowanie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Gospodarka regionalnej szansy, Działanie 2.2: Wsparcie komercjalizacji badań naukowych i realizuje Projekt inwestycyjny z zakresu badawczo-rozwojowego pn. „Wzrost konkurencyjności firmy Elektrotermia poprzez inwestycje w infrastrukturę laboratoryjną służącą do prowadzenia działań B+R”. 

Stworzenie laboratorium badawczego oraz wyposażenie go w środki trwałe wzmocni konkurencyjność i innowacyjność firmy.

W sposób bezpośredni wpłynie na to przeprowadzenie trzech istotnych prac badawczo-rozwojowych w zakresie: 
* unowocześnienia produkowanych urządzeń grzewczych;
* stworzenia prototypu rozdzielnicy SN i wprowadzenia typoszeregu takich rozdzielnic do produkcji seryjnej;
* wprowadzenia nowych technologii pokryć proszkowych. 

 

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”