ZAREJESTRUJ
ZAREJESTRUJ SIĘ
LOGOWANIE
Instalacje elektryczne
ROZDZIELNICE I OBUDOWY.
Laser
Ślusarnia
Malowanie proszkowe
Projektowanie
Grzałki elektryczne
BADANIA I ROZWÓJ

Dofinansowanie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Gospodarka regionalnej szansy, Działanie 2.2: Wsparcie komercjalizacji badań naukowych

 

Projekt inwestycyjny z zakresu badawczo-rozwojowego pn. „Wzrost konkurencyjności firmy Elektrotermia poprzez inwestycje w infrastrukturę laboratoryjną służącą do prowadzenia działań B+R”. 

 

Cel: Stworzenie laboratorium badawczego oraz wyposażenie go w środki trwałe co wzmocni konkurencyjność i innowacyjność firmy.

W sposób bezpośredni wpłynie na to przeprowadzenie trzech istotnych prac badawczo-rozwojowych w zakresie: 

 

  • unowocześnienia produkowanych urządzeń grzewczych;
  • stworzenia prototypu rozdzielnicy SN i wprowadzenia typoszeregu takich rozdzielnic do produkcji seryjnej;
  • wprowadzenia nowych technologii pokryć proszkowych.