ZAREJESTRUJ
ZAREJESTRUJ SIĘ
LOGOWANIE
Instalacje elektryczne
ROZDZIELNICE I OBUDOWY.
Laser
Ślusarnia
Malowanie proszkowe
Projektowanie
Grzałki elektryczne
Wdrożenie wyników prac B+R

Wdrożenie wyników prac B+R szansą na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa Elektrotermia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa.

 

Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 3 Oś Priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska,  Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.4 Dotacje dla MŚP – Typ projektu A, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

 

Projekt RPMP.03.04.04-12-0080/18-00: „Wdrożenie wyników prac B+R szansą na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa Elektrotermia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa”.

 

 

Cel: Realizacja projektu związana jest z przeprowadzeniem inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, dzięki czemu Firma uzyska możliwość produkcji znacząco ulepszonego wyrobu, czyli elektrycznego pieca akumulacyjnego ze sterowaniem bezprzewodowym oraz pomiarem temperatury pokojowej. Realizacja projektu dotyczy bezpośredniego wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych w ramach usługi badawczej przeprowadzonej przez jednostkę naukową. W wyniku zrealizowanych prac powstał prototyp sterownika – zadajnika oraz sterownik pieca, a także przeprowadzono testy oraz przygotowano zasoby niezbędne do wdrożenia prototypu do produkcji.

 

 

 


 

Elektrotermia Sp. z o.o. Sp. K. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wdrożenie wyników prac B+R szansą na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa Elektrotermia Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka Komandytowa”.

 

 

 

Celem projektu jest wprowadzenie do oferty handlowej ELEKTROTERMII innowacji produktowej tj. znacząco ulepszonego elektrycznego pieca akumulacyjnego ze sterowaniem bezprzewodowym oraz pomiarem temperatury pokojowej i zewnętrznej.

 

 

Dofinansowanie projektu z UE: 2 497 617,00 zł