ZAREJESTRUJ
ZAREJESTRUJ SIĘ
LOGOWANIE
Rozdzielnice elektryczne
Instalacje elektryczne
Laser
Ślusarnia
Malowanie proszkowe
Ogrzewanie i klimatyzacja
Projektowanie
Grzałki elektryczne
Bony na innowacje

Bony na innowacje

 

Elektrotermia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa realizuje projekt dofinansowany z UE w ramach programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MśP, 
pt. : „Zakup usługi badawczo-rozwojowej polegającej na opracowaniu dla firmy Elektrotermia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa znacząco ulepszonego wyrobu elektrycznego pieca akumulacyjnego ze sterowaniem bezprzewodowym oraz pomiarem temperatury pokojowej i zewnętrznej”

Celem projektu jest umocnienie aktywności gospodarczej firmy Elektrotermia poprzez wykonanie usługi badawczo-rozwojowej, która posłuży w przyszłości wdrożeniu innowacji produktowej.
Planowanym celem do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu będzie wzmocnienie i podniesienie poziomu konkurencyjności Spółki. Dzięki realizacji projektu możliwe będzie opracowanie znacząco ulepszonego wyrobu - elektrycznego pieca akumulacyjnego ze sterowaniem bezprzewodowym oraz pomiarem temperatury pokojowej i zewnętrznej, co w przyszłości doprowadzi do poszerzenia portfolio Spółki o ulepszony produkt i pozwoli firmie wzmocnić pozycję rynkową.

Całkowita kwota kosztów kwalifikowanych wynosi: 228 000,00 zł

Dofinansowanie z UE: 159 600,00 zł