ZAREJESTRUJ
ZAREJESTRUJ SIĘ
LOGOWANIE
Instalacje elektryczne
ROZDZIELNICE I OBUDOWY.
Laser
Ślusarnia
Malowanie proszkowe
Projektowanie
Grzałki elektryczne
Grupa Azoty

Grupa Azoty "Compounding" Sp. z o.o. z siedziba w Tarnowie

- Budynek produkcyjno-magazynowy dla Wytwórni Tworzyw Modyfikowanych.

 

 • wykonanie instalacji elektrycznej silnoprądowej
 • wykonanie instalacji elektrycznej słaboprądowej

 

Zakres prac obejmował realizację robót polegających za zaprojektowaniu i wykonaniu: 

 

 • Stacji transformatorowej 6kV/0,4kV 2x2000kVA
 • Instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego
 • Instalacji siły i zasilania maszyn
 • Instalacja trasszynoprzewodów
 • Instalacja odgromowa
 • Instalacja oświetlenia zewnętrznego
 • Instalacja sygnalizacji pożarowej SSP i zasysania
 • Instalacja systemu oddymiania
 • Instalacja systemu akustycznego
 • Instalacja okablowania strukturalnego
 • Instalacji BMS i AKPiA
 • Instalacji ładowarek samochodowych
Referencje
POBIERZ